Nyt job på en højskole

Det var nærmest helt tilfældigt, at jeg for godt et år siden, sad og kiggede lidt på jobannoncer i et fagblad. Jeg havde på det tidspunkt faktisk aldrig overvejet at skifte job, for jeg var stort set godt tilfreds med mit arbejde som lærer på vores lokale folkeskole. Når jeg mener stort set godt tilfreds, hænger det sammen med, at jeg i forholdet til en del af eleverne har den fornemmelse, at jeg “kaster perler for svin”, altså forsøger at putte noget viden ind i hovedet på dem, uden at de i bund og grund ønsker at tage imod den viden.

Indtil den aften, hvor jeg sad og bladrede i fagtidsskriftet, havde jeg ikke tænkt særligt bevidst over det, men jeg faldt over en annonce fra en højskole her i nærheden, som søgte en lærer med nogle kompetencer, som jeg bestemt mener at besidde.

Det satte nogle tanker i gang hos mig, for det virkede pludselig meget attraktivt for mig at skulle undervise unge eller voksne mennesker, som af egen drift havde valgt at frekventere en af de mange højskoler, vi har i Danmark. Den slags elever må man da formode har en brændende lyst til at lære noget nyt i modsætning til nogle af børnene i folkeskolen, som blot er der, fordi de er tvunget til det.

Der røg et par ekstra kopper kaffe ned, mens tankerne kredsede om muligheden for helt at skifte spor inden for undervisning. Og mens jeg sad der ved spisebordet i køkkenet, overbeviste jeg mig selv mere og mere om, at det ville være rigtigt for mig, og at jeg også var klædt godt på til at undervise højskoleelever i stedet for larmende unger i folkeskolen.

Jeg var blevet skilt fra min mand gennem 15 år få måneder tidligere, og den oplevelse var måske også med til at underbygge mit ønske om et skifte i mit liv. Jeg syntes pludselig, at jeg trængte til luftforandring og nye udfordringer – og ikke mindst til at møde nye kolleger.

Dagen efter ringede jeg til højskolens forstander for at forhøre mig lidt mere om den ledige stilling, der ifølge annoncen handlede om en lærer med kreative kompetencer. Der er nemlig tale om en højskole med design som et gennemgående tema på de forskellige hold, og skolen havde brug for en lærer, der vidste noget om design.

Jeg har i hele mit voksenliv interesseret mig meget for design og taget flere kurser, så jeg som lærer er klædt på til at undervise i de kreative fag. Det redegjorde jeg for overfor højskolens forstander, og han foreslog, at jeg skulle komme ud på skolen til et møde.

Det hele endte med, at jeg sagde mit job som folkeskolelærer op og blev ansat på højskolen. Der har jeg nu arbejdet det seneste års tid, og jeg må erkende, at jobskiftet har ændret min tilværelse radikalt. Væk er alt rutinearbejde, som er afløst af en meget inspirerende interesse fra samtlige de elever, jeg kommer i berøring med. Det er en stor berigelse.

Nyt job på en højskole
Rul til toppen