Pas godt på turisterne

I vores mellemstore provinsby er vi begunstiget af at have en del turisme om sommeren. Vi har en smuk og speciel natur omkring byen, og det er med til at trække turister fra både Danmark og udlandet til byen. Derfor er det også vigtigt, at vi holder vores by så smuk som muligt for at få turisterne til at føle sig godt tilpas, når de besøger byen.

Sådan mener i hvert fald de fleste, men andre er mere tilbageholdende med at bruge penge på byens forskønnelse, for det er jo naturen uden for byen, folk kommer efter, mener de.

Det affødte for nogle få år siden en voldsom diskussion i byrådet, da vi skule have renoveret en af byens centrale pladser. Det var belægningen på pladsen, der gav anledning til stor uenighed.

Mange mente nemlig, at der skulle ofres en smukkere belægning end bare de sædvanlige belægningssten af beton, og de pegede på enten skifer eller sandsten som det rigtige materiale til belægningen.

De mere økonomisk tilbageholdende mente, det ville blive alt for dyrt, mens især de forretningsdrivende omkring den pågældende plads ret naturligt gik ind for, at man ofrede noget mere for at gøre pladsen så smuk som muligt.

Det endte med den kønne og også lidt dyrere løsning, og kommunens parkforvaltning pegede på en speciel sandsten med betegnelsen Sahara sandstone som den mest velegnede belægning. Nogle ville helst have skifer, men parkforvaltningen fik i sidste ende sin vilje, så vores smukke plads i byen blev belagt med sandsten.

Pas godt på turisterne
Rul til toppen