Spejdere på lager

Vi har fået et positivt problem i den spejdertrop, hvor jeg er en af lederne. Vi har gennem de seneste to år fået en helt usædvanlig stor tilgang af nye spejdere, så troppen er blevet næsten fordoblet. Det er naturligvis positivt, men det har skabt os et pladsproblem i vores klubhus, fordi vi er nødt til at planlægge sådan, at to af patruljerne kan holde deres faste ugentlige møder på samme tid.

Derfor har vi nu besluttet at rydde det ene af de to store rum i klubhuset, så det også kan bruges til patruljemøderne. Hidtil har vi brugt det til opmagasinering af troppens forskellige grej som telte, køkkengrej og andet, vi bruger, når vi er på lejr.

Men vi er jo nødt til så at finde et andet sted, hvor vi kan have vores grej på lager. Det ville jo være nemt nok, hvis der var økonomi til bare at gå ud og leje sig ind et eller andet sted, men sådan er troppens økonomi ikke, selv om den store tilgang af nye spejdere naturligvis også giver større indtægter fra kontingent.

Men vi foretrækker bestemt at bruge de penge, vi kan skrabe sammen, til gode rammer i klubhuset og til indkøb af flere telte, som jo også er nødvendige, nu vi er blevet flere spejdere, frem for at skulle betale en dyr lager leje et eller andet sted.

Vi vil nu orientere alle spejderne om situationen i det håb, at et forældrepar måske har en ubenyttet garage, vi kan låne.

Spejdere på lager
Rul til toppen