Struktur på et kursus

Jeg har selv undervist i omkring 12 år nu, og jeg har set mange forskellige udgaver af en kursussammensætning. Det er jo et langt stykke hen af vejen instruktøren der selv sammensætter kurserne som de ønsker. Det betyder også at nogle instruktører de sammensætter eksempelvis  et excel kursus fuldstændigt efter deres eget hoved uden hensyntagen til at der er andre personprofiler end dem selv og specielt uden hensyntagen til at voksne mennesker lærer forskelligt og at der skal tages hensyn til både teoretikkerne, praktikerne og de andre læringstyper når man sammensætter et kursus.

Konsekvensen ved dette er desværre at nogle kursister de ikke får noget ud af kurset de sidder på, fordi de føler de bliver tabt undervejs. Der er mange undervisere der ikke formår at ændre på kurserne undervejs, så de når at redde det. Det betyder bare i praksis at dem der var tabt fra starten de er fuldstændigt tabt når man når til enden af dagen. Alternativt så har de forladt kurset ved middagspausen.

Det er ret synd for de fleste kurser kan reddes ved at man blot tænker over at der skal være noget for alle, og at vi alle er forskellige typer mennesker. Et eksempel er den der kursist der, når du netop har gennemgået noget, siger “Så det du mener er…” og så gentager vedkommende alt det jeg netop har sagt.

Denne type kursist kan være rigtigt irriterende indtil man som kursusleder finder ud af at vedkommende blot er audiativ og blot har brug for at udtale ting for det lagres. Når den slags falder på plads for instruktøren så bliver det ofte meget nemmere at få tilpasset it kurset til de enkelte deltagere.

Så herfra skal lyde en udfordring om at man som kursusleder fremover overvejer hvilke kursister det er man har med at gøre!

Struktur på et kursus
Rul til toppen