Arkitekt og vinduer

Det er en spændende opgave, jeg er i gang med på mit arbejde for tiden. Jeg er nemlig blevet overdraget ansvaret for byggeriet af en ny administrationsbygning til virksomheden. Heldigvis står jeg ikke helt alene med opgaven, for vi har hyret et arkitektfirma til at forestå den egentlige byggeledelse, så min opgave er først og fremmest at have den løbende kontakt til arkitektfirmaet og på den måde formidle de ønsker, virksomheden har til detaljer i byggeriet. Jeg har kun blandet mig valget af landinspektør – for der kender jeg de helt rigtige!

Lige i øjeblikket er byggeriet nået så langt, så vi i løbet af få dage skal træffe beslutning om, hvilken type nye vinduer, vi vil have. Arkitekten forelagde mig i går nogle forslag, som han mener vil passe ind i den overordnede arkitektur, han har skabt. Vi gennemgik de forskellige vinduestyper, og vi var forbavsende enige om, hvilket udseende vinduerne skulle have.

Men så kom de mere tekniske spørgsmål på bordet, og jeg blev nødt til at støtte mig meget til arkitektens viden om materialer og den slags. Han anbefalede varmt, at vi skulle have vinduer med den absolut bedst isolerende glastype, for selv om der er tale om en merpris, vil den hurtigt blive tjent ind igen i form af lavere varmeforbrug.

Det kunne jeg bestemt kun bifalde, for der er pænt med luft i vores byggebudget. Det er nemlig sådan, at vi fra starten bad hovedentreprenøren give to forskellige tilbud på hele byggeriet, nemlig et tilbud indeholdende de billigst mulige materialer samt et andet tilbud med de bedst mulige materialer. Direktionen havde vurderet de to tilbud og var nået til den konklusion, at vi økonomisk godt kunne vælge tilbuddet med de bedste materialer. Det blev så min opgave gerne at spare lidt hist og her, hvis det ikke ville gå ud over anvendeligheden eller det æstetiske indtryk.

Arkitekten ville som udgangspunkt pege på, at vi skulle have træ vinduer i administrationsbygningen. Men I skal selvfølgelig gøre jer klart, at vinduesrammer af træ kræver en del vedligeholdelse, når der er gået nogle år. For man skal nok regne med, at de skal males med fem-seks års mellemrum, påpegede han.

Han understregede, at der teknisk set ikke er den store forskel på, om man vælger trævinduer eller vinduer med rammer af metal. De to typer har stort set samme isoleringsevne, så det handler først og fremmest om at vurdere det æstetiske og så selvfølgelig udgifterne til vedligeholdelse.

Arkitekten viste mig nogle billeder af de forskellige typer, og jeg må ærligt talt sige, at jeg ikke kunne se den store forskel i helhedsindtrykket, hvad enten der var tale om traditionelle trævinduer eller de moderne typer af alu-vinduer, som han også viste mig billeder af.

Derfor var jeg mest til sinds at vælge alu-vinduer, fordi de i fremtiden vil være langt billigere at vedligeholde. Arkitekten ville som nævnt helst have trævinduer af hensyn til udseendet, men jeg fastslog, at der jo ikke er tale om en bygning, der skal udstråle bondehusidyl, så jeg valgte at skære igennem og ganske enkelt beslutte, at vi skal have alu-vinduer i hele bygningen.

Første trin: Afsætning af byggegrund

Nu skal vi i gang, og det første trin er afsætning af byggeriet – det er jo ganske vigtigt, at det hele kommer til at ligge rigtigt og lovligt! Og naturligvis også at vi overholder alle de gældende lokalplaner, som vi da heldigvis får hjælp til at sikre: http://landmaalercompagniet.dk/lokalplaner/

Arkitekt og vinduer
Rul til toppen