Coach eller mentor?

En coach er trænet i samtaleteknik, mere end bare en dialog, men en dialog der fører et bestemt sted hen. Du bestemmer hvor i skal hen, og din coach støtter og guider dig i den rigtige retning. En mentor er som oftest en person der allerede har opnået den succes du søger, og pointen i at have en mentor er at mentoren fortæller dig hvad der ville være godt for dig at gøre for at nå frem til dit mål.

Hvad gør en coach?

Enhver coach ved at det er et stort no-no at give råd, til det formål har du mere brug for en mentor, og ikke en coach. Det en coach i stedet gør er at stille dig spørgsmål undervejs i samtalen for at spore dig ind på hvad du ville kunne gøre for at bringe dig nærmere dit mål.

Den forskel der er på mentoring og coaching er efterhånden blevet almindeligt anerkendt, fordi det giver mening at søge de steder hvor du selv føler at du kan gøre en forskel, som udgangspunkt for din udvikling. I langt de fleste større organisationer benytter man coaching, enten ved at en udefra kommende coach hyres til jævnlige konsultationer, eller ved at nogle nøgle medarbejdere får en coach uddannelse sådan at de kan coache deres medarbejdere.

Med de stadigt højere forventninger til den enkelte medarbejder, og det faktum at dine medarbejdere er din største ressource, er de fleste ledere ude efter at udvikle deres ansattes potentiale, til fordel for både den ansatte, og virksomheden.

Hvis du vil navigere udenom selvbestaltede coaches og i stedet have den ægte vare, der virkelig giver valuta for pengene, skal du tale med en anerkendt, professionel og certificeret coach! Et godt valg i København og omegn er erhvervscoach Niels Højer.

Fokus på coaching

Ved at fokusere mere på coaching end på mentoring opnår virksomhederne at de får udviklet deres personale, som igen bliver gladere for at være ansatte i en virksomhed der giver dem mulighed for personlig udvikling som jo nu til dags er en integreret del af de fleste menneskers liv.

Sørg derfor for at udvikle dine medarbejdere, det er der langt større perspektiv i for begge parter.

Coach eller mentor?
Rul til toppen