3 gode råd til dit lager

For mange virksomheder er et lager ganske uundværligt. Mange bruger det nemlig til at opbevare varer og redskaber, der skal bruges i forbindelse med arbejdet. Der er forskellige måder at indrette og benytte et lager på, alt efter hvilket formål det skal tjene, men fælles for langt de fleste lagre er, at funktionaliteten skal være i top. Derfor har vi her samlet 3 gode råd til, hvordan du får dit lager til at fungere bedst muligt.

1.    Indret dit lager ved hjælp af lagerreoler

Det kan virke uoverskueligt at indrette et lager, da der skal tages hensyn til mange forhold. Dog er det vigtigt, at du udnytter pladsen på bedst mulig måde, så der bliver plads til mange varer, og så varerne er placeret, så de er let tilgængelige. Dette gøres bedst ved hjælp af lagereoler, hvis store fordel er, at de kan udbygges, så de passer til lige nøjagtig dit lager. Med stærke og robuste lagerreoler af god kvalitet optimerer du opbevaringspladsen på dit lager bedst muligt. Desuden undgår du, at varer, redskaber og andre genstande ligger og flyder.

2.    Hold overblik over dit lager

Det kan i høj grad øge effektiviteten, at medarbejdere ikke skal spilde dyrebar tid på at lede efter for eksempel værktøj i bunker og kasser fyldt med rod. Derfor kan du med fordel sørge for at organisere dit lager ved hjælp af afmærkninger. Ved at afmærke lagerets forskellige områder og varer, er det nemt at bevare overblikket, og samtlige medarbejdere er i stand til hurtigt at finde hvad de skal bruge. Har lageret for eksempel en reol med kasser til forskelligt værktøj, kan du med fordel sørge for at sætte mærkater på hver enkelt kasse, så det tydeligt fremgår, hvilken type værktøj kassen indeholder. Udover at øge effektiviteten, giver det også dine medarbejdere en bedre følelse af at have overblik.

3.    Skab et godt arbejdsmiljø

Et overskueligt og godt indrettet lager er med til at skabe et godt og sikkert arbejdsmiljø. På et lager er den allervigtigste faktor i forhold til et godt arbejdsmiljø naturligvis sikkerhed, og den skal være i top. Det gøres bedst muligt ved at forsøge at undgå ulykker og arbejdsskader. Er lageret indrettet fornuftigt, kan du og dine kollegaer undgå mange arbejdsskader. For eksempel kan du vælge at placere tungere varer nederst i lagerreolerne, og lettere varer øverst. På den måde mindsker du nemlig risikoen for løfteskader.

3 gode råd til dit lager
Rul til toppen