Det handler om børnene

Private børnehaver er en torn i øjet på fagbevægelsen – for eksempel på FOA og BUPL, der holder en fane højt, som mistede sin glans for 40-50 år siden. Sådan er det jo oftest med fagforeninger – de kæmper reelt for egen overlevelse under et skalkeskjul om at beskytte de små i samfundet. Men de fleste ved godt, at sådan er det bare ikke. Det har vi jo set et utal af eksempler på – blandt andet i sagen med Vejlegården og andre lignende sager, hvor fagbevægelsen formår at ødelægge alt for alle – ikke mindst for dem, de påberåber sig at være fortalere for.

Trygge Institutioner

Et eksempel er firmaet Trygge Institutioner, der har den mission at skabe et bedre alternativ til de offentligt drevne børnehaver. Og det har de så gjort – i skrivende stund med 5 børnehaver, der alle er i og omkring København. Men vi mener at vide, de har planer om at udvide, så også Fyn og Jylland kan få glæde af de bedre børnehaver.

Tidligere havde Trygge Institutioner ikke tegnet overenskomster med FOA og BUPL, men det har de så nu. Dette er sket efter pres fra fagforeningerne, og sagen er, at pædagogerne dermed er underlagte de samme betingelser, som deres kolleger i det offentlige. Og dermed altså ikke BEDRE betingelser.

Presset fra fagforeningerne handlede i høj grad om at bekæmpe private daginstitutioner, da fagbevægelsen jo frygter ethvert privat initiativ. de ser hellere forhold som dem, der kendes fra Cuba, Venezuela etc. – i absolut foragt for det faktum, at netop private udbydere højner kvaliteten til gavn og glæde for dem, det i sidste instans handler om: Børnene!

Det handler ikke om profit først

Det er indlysende, at et privat drevet firma i sidste instans skal tjene penge – men det er også tydeligt, at de fem institutioner under Trygge Institutioner ikke er drevne med en “glubsk profit-ide” bag sig. Faktisk er moderfirmaet stadig på vej til at begynde at tjene penge, og Tue Roth, der står bag, oplyser da også, at investeringer i forholdene for børn og ansatte i institutionerne har vejet tungere end tanken om en hurtig profit. Se evt. her.

De bedste børnehaver

Et tjek af, hvad forældrene siger til de fem børnehaver viser, at de er ovenud begejstrede – uden undtagelser. Og det er jo netop, hvad vi som oftest ser, når private tiltag går ind på et område, der traditionelt er domineret af offentlige udbydere: Kvaliteten højnes. En sandhed, der ikke passer hverken fagbevægelse eller fantasterne på venstrefløjen. Men det bliver det jo ikke mindre sandt af, vel?

Tjek Trygge Institutioner af på Krak her.

 

Private børnehaver i og omkring København - med planer om at udvide til både Fyn og Jylland
Børnehave
Date Published: 09/20/2017
Flotte og rene børnehaver med plads, bedre bemanding og solide og sunde pædagogiske principper
5 / 5 stars
Det handler om børnene
Rul til toppen