Hvordan virker Inergen?

photo of burning house near trees

Når en ny bygning skal opføres, så skal den brandsikres. Om det handler om en stor erhvervsbygning, et hospital eller et nyt kulturhus er ligegyldigt. Brandsikringen skal være i orden. Naturligvis skal den det. Der opholder sig jo mennesker i bygningen. De skal beskyttes, hvis uheldet er ude og der opstår brand. Og det er i flere tilfælde ikke tilstrækkeligt, at der blot bliver sat branddøre op, så branden kan lukkes inde – eller ude. Der skal ofte mere til. Og her er det, at der skal sættes et eller andet brandslukningssystem op. Der findes flere forskellige brandslukningssystemer – og de er alle gode.

Inergen er genialt

Men der er dog nogle systemer, der skiller sig ud fra de andre. Det er dem, der anvender Inergen. Læs her hvordan Inergen virker. Det er netop Inergen, som gør, at de adskiller sig fra andre brandslukningssystemer. Inergen er nemlig en luftart, som er sammensat af tre forskellige luftarter, som findes naturligt i vores luft. Det er bare mængden af de tre forskellige luftarter, der gør det til Inergen.

Helt konkret, så består Inergen af 52% nitrogen, 40% argon og 8% kuldioxid. Og luftarten fungerer på den måde, at den faktisk kvæler ilten, hvis en brand opstår. Luftarten kan nemlig nedsætte mængden af ilt helt ned til omkring 12 – 15%, hvorved ild ikke kan overleve. I praksis betyder det, at Inergen slukker en ildebrand før, den opstår og bliver til alvorlig fare.

Systemer til brandslukning

Dette er nok grunden til, at mange vælger at bruge brandslukningssystemer, der indeholder Inergen, fordi det kan sikre at kulturskatte (fx gamle manuskripter eller træmøbler) ikke går til. Opstår der fx brand i et gammelt bibliotek eller på et gammelt slot, så kan Inergen forhindre, at der ikke sker skade på de værdifulde genstande, som bygningen indeholder. Generelt er det klart det bedste system til bevaringsværdige bygninger. Og naturligvis betyder det også, at ingen mennesker – besøgende på biblioteket eller slottet – kommer til skade. Nej, Inergen er ikke farligt for mennesker, selvom det er en ’kunstig’ luftart. Den er helt uskadelig for os.

Lynhurtig brandslukning

Der er dog også en anden grund til at bruge brandsikringssystemer med Inergen: Det virker meget hurtigt. Flere tilfælde har vist, at Inergen kan kvæle en potentiel brand i løbet af lidt mere end et halvt minut. Helt præcist: i løbet af 40 sekunder. Det er ret hurtigt. Det betyder, at det ikke altid er nødvendigt at tilkalde brandvæsenet. (Dette bør man dog gøre alligevel, så specialisterne kan identificere, hvor og hvorfor branden opstod, så der kan gøres noget ved det.) Men fordelen er, at rummet, hvori der var brand, faktisk kan bruges meget hurtigt efter, at branden blev slukket. Det betyder, at med god udluftning efter at branden blev slukket, så kan rummet bruges – eller besøges – igen.

Dette er også grunden til, at mange virksomheder vælger at sikre essentielle rum med brandsikringssystemer der anvender Inergen. Det kan fx være i deres lagerlokaler – eller andre meget sensitive – og brandfarlige – lokaler. Fordi Inergen er lavet af naturlige luftarter, så er det også uskadeligt for miljøet. Og det skal vi jo især tænke meget på i dag, når de nye bygninger opføres.

Hvordan virker Inergen?
Rul til toppen