Indhold i firmaarrangementer

Til forskel fra mange andre virksomheder, der ofte laver deres store firmaarrangement lige inden sommerferien begynder – og bruger den som en slags ’på gensyn fest’ for de ansatte, har I valgt en lidt anden tilgang til det ene af de to store firmaarrangementer, I afholder for alle medarbejdere hvert år. I har valgt at bruge firmaarrangementet som en slags ’velkommen tilbage fest’ og med ’velkommen tilbage’ tænker I på, at det handler om. at alle skal tilbage til arbejdet, uden, at der udvikles problemer i samarbejdet. Jeres tilgang til at løse de opgaver, I får ind, er baseret på, at forskellige medarbejdere med forskellige kvalifikationer skal danne små teams, der hver især arbejder på et projekt ad gangen.

Tværfaglig tilgang

I har set, at tværfaglighed til opgaverne, I får, er indgangen til succesfulde løsninger. Men det er altså ikke altid nemt for de små teams, der hele tiden ændrer sig, fordi der kommer nye projekter – opgaver – ind, at samarbejde godt. Det er svært for hende der psykologen at forstå, hvad juristen siger. Og ham der sociologen kan godt være i en helt anden verden i ny og næ. Jeres medarbejdere skal simpelthen lære at samarbejde med hinanden – lige fra den første time, hvor de skal løse en opgave.

Samarbejde er ikke altid lige nemt. Og de fleste af os har forskellige opfattelser af, hvad samarbejde egentlig er. Det handler i jeres optik ikke om, at flere mennesker sidder og skriver samtidigt på det samme dokument. Det handler om, at én tager ansvar for en opgave, og at de andre i teamet accepterer dette og støtter den, der har ansvaret, og så sørger for at finde og give informationer, data og hvad, der ellers er brug for. I den proces er der mange små del-ansvar, som andre medlemmer i teamet skal tage ansvar for og henholdsvis støtte op om.For andre handler det i høj grad om god kommunikation.

Professionel hjælp til teamudvikling

I ved godt, at det er en langsommelig proces at skabe gode teams. Og derfor skal jeres firmaarrangement også indeholde elementer, der faciliterer den proces, det er at skabe gode teams. Det handler ikke kun om, at I skal have en sjov og anderledes dag. Det handler om, at I skal videre med den teamudvikling, som I ser, er bedst for jeres virksomhed.

Derfor har I da også kontaktet en professionel, der ved noget om teamudvikling her. Han har faktisk besøgt virksomheden i foråret, for at forstå jeres tilgang og koncept bedre. Han har også interviewet medarbejderne – og jer – for at danne sig et billede af de personligheder, I alle er. Det var ikke sådan noget med, at han lavede personlighedstests. Det var derimod noget, han kaldte for ’disc-profiler’, som han vil bruge, når han skal lave et arrangement for jer. Og nu er det på tide, at I kommer videre. Firmaarrangementet skal jeres kontakt stå for. Hele vejen igennem. Lige fra alle de øvelser I skal lave, til arrangement af en god og forhåbentlig uforglemmelig ’velkommen tilbage fest’. Alle medarbejderne har allerede fået en mail om hvornår firmaarrangementet skal afholdes. De ved også, at de skal deltage.

Indhold i firmaarrangementer
Rul til toppen