Kan ofre få erstatning?

a man with a bandaged eye and a piece of paper on his forehead

I de sidste måneders tid har medierne har fokus på et ret alvorligt samfundsmæssigt problem: Vold blandt unge, som ofte bliver forbundet med mobning i skolen. Mobning har vi kendt til længe. Der har været mange tiltag, som har skullet modarbejde mobning i skolen. Af en eller anden grund har det bare ikke virket. Flere og flere skolebørn og meget unge mennesker bliver taget ud af skolen på grund af, at de har været udsat for vold – ikke ’kun’ mobning! Vi hører om bander, der består af unge mennesker. Vi hører om de unge voldsofres kamp for at vinde deres tillid til samfundet tilbage – og for at få opbygget deres selvtillid.

Mange tabes

Mange af de unge, der har været udsat for vold, bliver dog ’tabt’, fordi vi ikke har tilstrækkeligt med psykologer, der kan støtte dem. De, som ikke bliver ’tabt’ er dem, der kommer fra såkaldt velstillede familier, der har råd til at betale behandlingen hos en privat psykolog eller psykiater. Dette er ikke retfærdigt. Og det er på langt sigt slet ikke godt for vores samfund.

Offererstatningen

Derfor skal du vide dette: Har dit barn været udsat for vold, så kan I få erstatning. Vi kalder det for offererstatning, fordi den vold, som har ført til en personskade på dit barn, var en kriminel handling. Måske var den udført af en gruppe jævnaldrende til dit barn, som et led i mobningen. Måske blev den udført af lidt ældre unge mennesker. Dette er sådan set ligegyldigt. Alle voldshændelser skal anmeldes. Om de bliver udført af umyndige eller voksne mennesker, er lige meget.
Nu er det selvfølgelig slet ikke rimeligt, at et ungt menneske – fx 14 år gammelt – selv skal stå for at anmelde hændelsen til politiet. Det er heller ikke rimeligt, at det skal tale med politiet og advokater helt alene. Her skal du naturligvis bistå dit barn. Det vil du helt sikkert også gøre. Det kan der ikke være tvivl om.

Hvordan startes en sag om offererstatning?

Men hvordan håndterer du en sag om offererstatning på dit barns vegne? Du sidder sikkert med en masse spørgsmål om det – samtidigt med, at du sidder med en vrede imod en person eller en gruppe personer, som du vil have straffet.
Du skal derfor tage kontakt – hurtigst muligt efter hændelsen er sket – til en advokat, der har erfaring med offererstatning. Og du skal følge hans – eller hendes – råd til punkt og prikke. Du skal naturligvis også melde hændelsen til politiet. Indenfor 72 timers tid efter, at dit barn blev udsat for vold.

Sager om offererstatninger er komplicerede. Og det er de, fordi de ligesom ’spindes’ ind i en strafferetssag, som skal føres imod gerningsmanden/mændene. Og når vi har med unge mennesker at gøre – så bliver det endnu mere kompliceret. Vi ønsker jo ikke et samfund, hvor unge mennesker bliver stigmatiseret lige fra første gang, de begår en alvorlig fejl. Der findes gruppepres. Unge mennesker tænker sig ikke altid om. De lader sig rive med – uden at tænke på konsekvenserne af deres handlinger. Men det betyder ikke, at dit barn ikke skal have offererstatning. Din advokat vil støtte jer.

Kan ofre få erstatning?
Rul til toppen