Læse matematik

Synet af vores datter, Henriette, der lå i sin bikini på en drømmeseng ude på græsplænen og læste til eksamen, fik mig til at tænke tilbage på min egen ungdom, hvor jeg i mit barndomshjem havde ligget på præcis samme måde og terpet pensum til studentereksamen i de forskellige fag.

Heldigvis er Henriette meget seriøs, så hun læser flittigt i denne tid, og i de fleste fag har hun også ret nemt ved det. Men det gælder ikke i matematik, for Henriette er helt tydeligt mere sprogligt begavet end matematisk.

Det har hun heldigvis erkendt, så hun har taget imod vores tilbud om at betale for noget ekstra hjælp, så hun kan blive bedre til matematik, så en alt for dårlig karakter i det fag ikke skal trække hendes gennemsnit for meget ned. For bliver det tilfældet, kan det forhindre hende i at komme ind på hendes drømmestudium.

Derfor har Henriette i de seneste måneder to gange om ugen været på besøg hos en ret nyuddannet cand. mag. i matematik, som har ydet hende den nødvendige matematik hjælp. Det koster selvfølgelig noget, men min mand og jeg bidrager gerne økonomisk til at sikre hende et godt eksamensresultat, så hun kan komme i gang med den universitetsuddannelse, hun ønsker.

I alle de øvrige fag ligger Henriette til gode karakterer, så dem er vi ikke spor nervøse for. Men nu håber vi bare, at den ekstra forberedelse til matematik eksamen, som vi har betalt for i dyre domme, vil vise sig at være tilstrækkeligt til at opnå en god karakter. Et i øvrigt mindst lige så godt alternativ til en lavere pris er http://bestaamatematik.dk/

Læse matematik
Rul til toppen