Markant gevinst ved servervirtualisering

Servervirtualisering har efterhånden en del år på bagen. Og selv om mange gennem årene har været tøvende overfor at indføre teknologien, er der ingen tvivl om, at der for de fleste vedkommende vil være en markant gevinst ved at benytte sig af virtualisering i serverrummet.

Jeg vil i det følgende prøve at skitsere nogle af de fordele, som servervirtualisering giver. Og upåagtet, at alle muligvis ikke kan drage nytte af alle fordelene, vil min påstand være, at mindre også kan gøre det.

Servervirtualisering kan blandt andet give følgende fordele:

  1. Brugen af virtuelle servere giver en besparelse på økonomien ved at mindske behovet for hardware indkøb.
  2. Øget oppetid ved bruge af virtualiseringsteknologi. Det er både nemmere og hurtigere at foretage restore i et virtuelt miljø.
  3.  Samtidig kan load balancing & fault tolerance teknikker øge oppetiden ved at udnytte de mindst belastede servere.
  4. Det er lettere og billigere at skabe dedikerede servere til afvikling af enkelt-applikationer
  5. Det er muligt at bibeholde gamle serverinstallationer til backupformål eller i tilfælde, hvor ældre applikationer ikke kan afvikles å nye operativsystemer.
  6. Brugen af virtuelle servere nedsætter strømforbruget pga. nedsat behov for server hardware. Heraf følger også et mindsket behov for netværks switch’e, kvm switch’e, UPS’er og backup enheder.
  7. Hurtigere og billigere implementation af nye servere, da hardware ikke skal ”køres op” fra bunden og opsætning fra eksisterende virtuelle maskiner kan genanvendes til nye opsætninger.

 

Der kan uden tvivl findes flere fordele ved de virtuelle servere. Men ovenstående burde være så slagkraftige argumenter, at de fleste it-ansvarlige vil kunne se store fordele i deres system og drift ved at skifte almindelige standalone servere ud med virtualiserede servere.

Markant gevinst ved servervirtualisering
Rul til toppen