Windahl Transportjura

Danmark er jo en søfartsnation – og er det stadigvæk trods varierende regeringers tumpede forsøg på at umuliggøre anstændig rederidrift i landet. Og med søfart menes primært handelsskibe. Og det giver et marked for specialister i transportjura. Det er for eksempel advokatfirmaer som BIRCH WINDAHL i København, hvor den anerkendte transportjura-specialist Jesper Windahl med møderet for Højesteret er den ene af partnerne.

Transportjura er selvfølgelig ikke kun af maritim karakter, men ofte er det på det område, de største sager findes, og Windahl er da også medlem af Det Maritime Danmark, som du kan se her. Uden tvivl et godt medlemsskab for en virskomhed med det specialeområde.

Jesper Windahl er i øvrigt også forfatter til en bog om “Transfer of ownership in international trade”, som kan købes på SAXO.COM lige her: Jesper Windahl bog

Foruden disse bedrifter står Jesper Windahl bag blandt meget andet:

 • Skibsmæglerens ansvar som transportør. Ugeskrift for Retsvæsen 2000B, side 263.
 • Værneting for søgsmål mod undertransportører; Festskrift i anledning af Den Danske Søretsforenings 100 års  jubilæum, 2000, kap. 19
 • Is Germany a Hague Visby State?, European Transport Law, vol. XXXV No. 4, 2000
 • Mere om regres mellem CMR-fragtførere, Ugeskrift for Retsvæsen 2001B, side 391
 • Direkte krav og forumklausuler, Ugeskrift for Retsvæsen 2001B, side 242
 • Nordic Jurisdiction over cases against sub-carriers, Il Diritto Marittimo, vol. Iii, 2001
 • Arrest i skib Ugeskrift for Retsvæsen 2005B, side 258
 • Global Limitation of liability and the Brussels 1 Regulation, European Transport Law, vol. XLIV No. 6 2009.
 • Skadelidtes krav mod skadevolderens ansvarsforsikringsselskab i internationale sager, Ugeskrift for Retsvæsen 2010B, side 348.
 • Medredaktør af Transfer of Ownership in International Trade, Wolters Kluwer (2011)
 • “De for en sådan transportmåde gældende lovbestemmelser” – om speditørens netværksansvar, endnu ikke publiceret artikel i Ugeskrift for Retsvæsen.
Windahl Transportjura
Rul til toppen